۲ خرداد, ۱۴۰۳

تروما ریسک فاکتوری برای آلزایمر

۲۱ بهمن, ۱۴۰۱

ضربه به سر و PTSD ممکن است تاثیرات نوع ژنتیکی بر خطر آلزایمر را افزایش دهد.

[…]
۱ آذر, ۱۴۰۱

معرفی بازی چلچلی

[…]
۲۴ آبان, ۱۴۰۱

سرنخ های جدید در مورد بیماری جدی عصبی، دمانس فرونتوتمپورال (FDT)

[…]
۱۲ آبان, ۱۴۰۰

پروژه جــــهـانـی «FINGERS»

[…]
۳۱ مرداد, ۱۴۰۰

شناسنامه خدمت مداخلات شناختی در دمانس، چهارچوبی علمی و عملی برای ارائه خدمت به بیماران دمانس؛ مصاحبه با دکتر الماسی

[…]
۲۶ تیر, ۱۴۰۰

آشنایی با دمـانــس، اولویت بهداشت عمومی

[…]
۲۶ تیر, ۱۴۰۰

معرفی فیلم در حوزه دمانس

[…]
۲۶ تیر, ۱۴۰۰

نقش و عملکرد اداره سلامت سالمندان در وزارت بهداشت؛ گفت‌وگو با دکتر محسن شتی؛ متخصص اپیدمیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس اداره‌ی سلامت سالمندان وزارت بهداشت

[…]
۲۶ تیر, ۱۴۰۰

زبان، مغز و سالمندی

[…]
۲۶ تیر, ۱۴۰۰

آیا نهایتاً تکنولوژی می‌تواند سلامت افراد مبتلا به دمانس را ارتقاء دهد؟

[…]
۲۶ تیر, ۱۴۰۰

چالش دمانس در سالمندان از نگاه مغز و اعصاب؛ گفت‌وگو با دکتر مصطفی الماسی؛ متخصص مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

[…]
حساب کاربری