۹ مهر, ۱۴۰۲

معرفی نرم افزار ارزیابی پیوسته دیداری-شنیداری (IVA-2)

[…]
۱۹ اردیبهشت, ۱۴۰۲

معرفی نرم افزار Captain’s log

[…]
۲۹ فروردین, ۱۴۰۲

معرفی پلتفرم Happy Neuron

[…]
۱۲ فروردین, ۱۴۰۲

کوئیزلت، شیوه ای نوین در آموزش

[…]
۸ فروردین, ۱۴۰۲

منتال آپ، تمرین های ذهنی برای کودکان

[…]
۲۷ اسفند, ۱۴۰۱

نورونیشن، مربی ذهن!

[…]
۲۲ آبان, ۱۴۰۱

معرفی مجموعه آزمون های CANTAB (کن تب)

[…]
۲۲ آبان, ۱۴۰۱

معرفی نرم افزار توانبخشی ریهاکام

[…]
۱۸ آبان, ۱۴۰۱

یادگیری کلامی شنیداری کودکان

[…]
۱۸ آبان, ۱۴۰۱

نیمرخ غربالگری اولیه

[…]
۱۸ آبان, ۱۴۰۱

نیمرخ حسی نوجوانان/ بزرگسالان

[…]
۱۸ آبان, ۱۴۰۱

نیمرخ حسی کودکان

[…]
حساب کاربری