۲۷ اسفند, ۱۴۰۱

نورونیشن، مربی ذهن!

[…]
۱۸ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم نهنگ (The Whale 2022)

[…]
۱۴ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم بازنده های قهرمان (Heroic Losers 2019)

[…]
۱۱ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم بنشی های اینیشرین (The Banshees of Inisherin 2022)

[…]
۷ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم یک دور دیگر (Another Round 2020)

[…]
۷ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم یک لقمه هوا (A Mouthful of Air 2021)

[…]
۷ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم همه چیز همه جا در یک آن (Everything Everywhere All at Once 2022)

[…]
۴ اسفند, ۱۴۰۱

صفحه های سیاه با مغز کودکان چه می کند؟

[…]
۳ اسفند, ۱۴۰۱

زمان دیگر همان چیزی که پیش از این بود نیست!

[…]
۲ اسفند, ۱۴۰۱

پرده برداری از جدیدترین یافته های علوم اعصاب در مورد مکانیسم های حافظه و فراموشی

[…]
۲۳ بهمن, ۱۴۰۱

درد فیزیکی و پرخاشگری

[…]
۲۱ بهمن, ۱۴۰۱

ضربه به سر و PTSD ممکن است تاثیرات نوع ژنتیکی بر خطر آلزایمر را افزایش دهد.

[…]
حساب کاربری