حوزه های دوره های سیناپس

دوره های تخصصی و کاربردی حوزه

استانداردهای بین المللی دوره های سیناپس

در دوره های آموزشی گروه علمی سیناپس سعی شده است تا تمامی سرفصل های دوره ها از سرفصل های استاندارد تعریف شده در دوره های بین المللی پیروی شود. این استاندارد در هر موضوع از مبانی تا جنبه های کاربردی را پوشش می دهند. همچنین مدرسین دوره های گروه علمی سیناپس از اعضای هیئت علمی دانشگاه های برتر کشور دعوت می شود و با توجه به تنوع موضوعی در دوره های سیناپس شبکه گسترده ای از اساتید برتر کشور در حال حاضر در حال همکاری با گروه علمی سیناپس هستند.
photo_2017-08-16_10-14-56 (1)
دوره های علمی با استانداردهای بین المللی

جدیدترین دوره های گروه علمی سیناپس

 

ویژگی های دوره های سیناپس

گروه های هدف

دوره های سیناپس گروه های هدف متنوعی را در نظر گرفته است. این دوره ها طیف متنوعی از متخصصین، دانشجویان، پژوهشگران و دانش آموزان را مخاطب قرار می دهد.رشته های متنوعی از جمله علوم شناختی، علوم اعصاب شناختی، روانپزشکی، روانشناسی، کاردرمانی، گفتاردرمانی، علوم تربیتی، مهندسی پزشکی، مهندسی کامپیوتر به عنوان مخاطبین دوره های گروه علمی سیناپس در نظر گرفته می شوند.

حساب کاربری