۲۳ تیر, ۱۴۰۰

ما چند درصد دنیای اطراف خود را درک می‌کنیم؟ – معرفی دیود ایگلمن

[…]
۲۱ تیر, ۱۴۰۰

معرفی دانشمند (دمیس هاسابیس)

[…]
۲۱ تیر, ۱۴۰۰

زخـــــم اجتماعی! معرفی رابرت موریس ساپولسکی

[…]
۲۰ تیر, ۱۴۰۰

از جمع و تفریق تا هوشیاری!

[…]
۱۷ تیر, ۱۴۰۰

آدم‌آهـنی در علوم شناختی

[…]
۱۷ تیر, ۱۴۰۰

الیور ساکس؛ ملک‌الشعرای پزشکی

[…]
۱۴ تیر, ۱۴۰۰

نوبل اقتصاد در دستان روان‌شناس شناختی

[…]
۱۰ تیر, ۱۴۰۰

وقتی علم به سراغ تنهایی میرود… (معرفی دانشمند)

[…]
۸ تیر, ۱۴۰۰

مغز دو نیمه‌شده و معمای هوشیاری

[…]
۷ تیر, ۱۴۰۰

معرفی دانشمند – پروفسور کالین بلیک‌‌مور

[…]
۴ تیر, ۱۴۰۰

در جستجوی حافظه

[…]
۳۰ خرداد, ۱۴۰۰

نوبل اقتصاد در دستان اقتصاددانان رفتاری

[…]
حساب کاربری