۲۸ فروردین, ۱۴۰۰

چرا نوشته های بد این قدر فراوان است؟

چرا نوشته های بد این قدر فراوان است؟ چرا فهم یک فرم دولتی یا یک مقاله ی آکادمیک و یا دستورالعمل تنظیم شبکه بی سیم خانگی این قدر سخت است ؟ بهترین توضیح، این است که نثر مبهم، به صورت تعمدی انتخاب می شود و شبه روشنفکران برای کتمان کردن بی سوادی شان از زبان پیچیده بهره می برند.
۲۴ فروردین, ۱۴۰۰

تکنولوژی رو به رشد BCI و کاربردهای آن در توانبخشی

[…]
۲۴ فروردین, ۱۴۰۰

چگونه تکنیک طراحی Doodling می تواند احساس لذت را ایجاد کند (مطالعه ای با fNIRS )

[…]
۲۴ فروردین, ۱۴۰۰

آیا سایبورگ قدم بعدی در فرگشت انسان است ؟

[…]
حساب کاربری