۲۵ بهمن, ۱۳۹۹

کدام نیمکره؟!

[…]
۱۵ بهمن, ۱۳۹۹

سیگنال‌های EEG نشانگان اوتیسم را در همان اوایل 3 ماهگی با دقت پیش بینی می‌کنند

[…]
۱۳ دی, ۱۳۹۹

“توجه” چگونه جلب می شود؟

[…]
حساب کاربری