۱۰ اردیبهشت, ۱۴۰۲

معرفی و تحلیل شناختی فیلم رشته خیال (phantom thread 2017)

[…]
۵ فروردین, ۱۴۰۲

معرفی و تحلیل شناختی فیلم حرف های زنانه (women talking 2022)

[…]
۱۴ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم بازنده های قهرمان (Heroic Losers 2019)

[…]
۱۱ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم بنشی های اینیشرین (The Banshees of Inisherin 2022)

[…]
۷ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم یک دور دیگر (Another Round 2020)

[…]
۷ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم یک لقمه هوا (A Mouthful of Air 2021)

[…]
۷ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم همه چیز همه جا در یک آن (Everything Everywhere All at Once 2022)

[…]
۲۰ خرداد, ۱۴۰۱

تحلیل فیلم لابستر از منظر شناختی

[…]
۲۰ فروردین, ۱۴۰۱

مستنداتی برای کشف دنیای مغزتان

[…]
۱۷ اسفند, ۱۴۰۰

سوگ و اندوه چگونه سیم‌کشی مغز ما را تغییر می‌دهد؟

[…]
حساب کاربری