۲۰ خرداد, ۱۴۰۱

تحلیل فیلم لابستر از منظر شناختی

[…]
۲۰ فروردین, ۱۴۰۱

مستنداتی برای کشف دنیای مغزتان

[…]
۱۷ اسفند, ۱۴۰۰

سوگ و اندوه چگونه سیم‌کشی مغز ما را تغییر می‌دهد؟

[…]
حساب کاربری