۱۰ تیر, ۱۴۰۰

چگونه یک حوزه‌ی بین‌رشته‌ای می‌تواند پایه‌های زیستیِ ارتباطات انسانی را آشکار کند؟

[…]
۱۰ تیر, ۱۴۰۰

وقتی علم به سراغ تنهایی میرود… (معرفی دانشمند)

[…]
۱۴ اردیبهشت, ۱۴۰۰

تنهایی و مرگ!

[…]
۱۲ اردیبهشت, ۱۴۰۰

خودخواه بودن یعنی درآمد کمتر!

[…]
۲۸ بهمن, ۱۳۹۹

5 دلیل برای مهربان بودن!

[…]
۱۱ بهمن, ۱۳۹۹

ثروتمند تنها!

[…]
۵ بهمن, ۱۳۹۹

تمرکز کودکان در آموزش مجازی

[…]
حساب کاربری