۱۳ شهریور, ۱۴۰۰

هشت استارت‌آپ نوآورانه ویژه والدین

[…]
۱۳ شهریور, ۱۴۰۰

ارتقای شناختی کودکان

[…]
۱۳ شهریور, ۱۴۰۰

اقدامات و طرح‌های تربیتیِ ما بزرگسالان، ایمن‌گاه کودکان یا آرامگاه آنان!؟

[…]
۷ شهریور, ۱۴۰۰

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در سالی که گذشت و اهداف و برنامه‌های سال 1400 در گفتگوی صمیمی با مدیران و کارشناسان، بخش سوم؛ مصاحبه با دکتر محمود تلخابی، دبیر کارگروه پرورش شناختی | دکتر آزاد محمدی، کارشناس گروه پرورش شناختی | مهدی مهراد، کارشناس گروه پرورش شناختی

[…]
۳ شهریور, ۱۴۰۰

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در سالی که گذشت و اهداف و برنامه های سال 1400 در گفتگوی صمیمی با مدیران و کارشناسان، بخش دوم؛ مصاحبه با دکتر هانیه یارمند، کارشناس گروه ارتقاء و توانبخشی

[…]
۳ شهریور, ۱۴۰۰

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در سالی که گذشت و اهداف و برنامه های سال 1400 در گفتگوی صمیمی با مدیران و کارشناسان، بخش اول؛ مصاحبه با دکتر محمدتقی جغتایی، مشاور عالی ستاد در امور آموزش – دبیر کارگروه ارتقاء و توانبخشی

[…]
۳ شهریور, ۱۴۰۰

نهاد اعتبار بخش بازی‌های شناختی در کشور ایجاد شد.

[…]
۳ شهریور, ۱۴۰۰

ارتقای سرمایه‌های شناختی جامعه برای مقابله با بحران کووید ۱۹

[…]
۲۳ تیر, ۱۴۰۰

ارتقای شناختی، شمشیر دو لبه؟!

[…]
۲۱ تیر, ۱۴۰۰

جهان و ارتقای شنـــــــاخـــــــتی

[…]
۲ تیر, ۱۴۰۰

هوش مصنوعی در خدمت توانبخشی شناختی – فرصت‌ها و چالش‌های مدارهای واسط مغز و ماشین(BCI) در میزگردی با دکتر مقامی و دکتر خسروآبادی

[…]
حساب کاربری