فروشگاه سیناپس
دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
کتاب‌ها، مجلات و فکت شیت

با سیناپس یاد بگیر

جدیدترین دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با تدریس اساتید مجرب

جدیدترین کتاب‌ها

کتاب های تخصصی حوزه علوم اعصاب و شناختی

نمایش 25–36 از 70 نتیجه

1 2 3 4 5 6

جدیدترین مجلات بین اللملی

جدیدترین مجلات بین المللی حوزه علوم اعصاب و شناختی

نمایش 25–27 از 27 نتیجه

1 2 3

جدیدترین مجلات داخلی

جدیدترین مجلات داخلی حوزه علوم اعصاب و شناختی

نمایش 25–29 از 29 نتیجه

1 2 3

جدیدترین فکت شیت ها

فکت شیت های حوزه مغز

نمایش 17–17 از 17 نتیجه

1 2 3
حساب کاربری