۱۳ دی, ۱۳۹۹

چه کسانی از ریاضیات می ترسند؟ اضطراب ریاضی چیست؟ و در این مورد چه کاری می توانید انجام دهید؟

[…]
۱۳ دی, ۱۳۹۹

چند نوع احساس وجود دارد؟

[…]
۱۳ دی, ۱۳۹۹

واقعیت را مجازی کنید: واقعیت مجازی چگونه مغز شما را “فریب” می دهد!

[…]
۱۳ دی, ۱۳۹۹

“توجه” چگونه جلب می شود؟

[…]
۱۳ دی, ۱۳۹۹

چگونه می‌توانید در یادگیری زبان خارجی پیشرفت کنید؟

[…]
۱۳ دی, ۱۳۹۹

مغز چگونه می داند ما کجا هستیم؟

[…]
۱۳ دی, ۱۳۹۹

یادگیری بهتر با شناخت بیشتر مغز!

[…]
۱۰ دی, ۱۳۹۹

یادگیری از اشتباهات: مغز چگونه خطاها را مدیریت می‌کند؟

[…]
۲۳ آذر, ۱۳۹۹

پنجره ای به سوی مغز شما: fMRI (تصویربرداری تشدید مغناطیسی کارکردی) چگونه به ما کمک می کند تا بفهمیم درون سر ما چه می گذرد؟

[…]
حساب کاربری