۱۹ آبان, ۱۴۰۲

بازی های کامپیوتری چگونه مغز را تغییر می دهند؟!

[…]
۹ آبان, ۱۴۰۲

نقش مولکول های شیمیایی در غم و شادی ما!

[…]
۸ آبان, ۱۴۰۲

چرا پشت سر دیگران صحبت می کنیم؟! 

[…]
۱۷ مرداد, ۱۴۰۲

کتاب بخوانم یا با تبلت بازی کنم؟مغز کدام را دوست دارد؟!

[…]
۱۴ خرداد, ۱۴۰۲

چطور می توانم هیجان هایم را مدیریت کنم؟ علوم اعصاب درباره هیجان ها چه می گوید؟!

[…]
۱۳ اردیبهشت, ۱۴۰۲

چرا خواب می بینیم؟

[…]
۳۱ فروردین, ۱۴۰۲

مشارکت خارهای دندریتی برای شکل گیری حافظه در مغز!

[…]
۲۹ آذر, ۱۴۰۱

آیا کامپیوترها می توانند شوخ طبعی را درک کنند؟

[…]
۲۸ آذر, ۱۴۰۱

آیا می توانیم حواس را برای ایجاد ” حواس فوق العاده” و توانایی هایی جدید ترکیب کنیم؟

[…]
۱۴ آذر, ۱۴۰۱

پرش پلک؟ شاید فقط باید پلک هایتان را ببندید!

[…]
۹ آذر, ۱۴۰۱

چرا باید موسیقی یاد بگیریم؟

[…]
۲۹ آبان, ۱۴۰۱

چرا برخی از مردم “ارواح” را می بینند، می شنوند یا احساس می کنند؟

[…]
حساب کاربری