نتایج مسابقه دانش مغز

Brain Bee 2023

نکات مهم:

  • نمره درصدی بر اساس پاسخ های صحیح شما از ۱۰۰ محاسبه شده است.
  • رتبه شما از میان ۲۱۰۰ نفر اعلام شده است.
حساب کاربری