۲۷ اسفند, ۱۴۰۱

نورونیشن، مربی ذهن!

[…]
۱۹ اسفند, ۱۴۰۱

مصاحبه با جناب آقای دکتر تلخابی؛ مترجم کتاب رشد تفکر کودکان (مبانی اجتماعی و ارتباطی)

[…]
۱۸ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم نهنگ (The Whale 2022)

[…]
۱۶ اسفند, ۱۴۰۱

مصاحبه با جناب آقای دکتر حسین زارع : مترجم کتاب کاربردهای واقعیت مجازی در مداخله‌های عصب شناختی و روان‌شناختی

[…]
۱۴ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم بازنده های قهرمان (Heroic Losers 2019)

[…]
۱۲ اسفند, ۱۴۰۱

مصاحبه با آقای دکتر محمد سلطانی نژاد مترجم کتاب عواطف در سیاست بین الملل

[…]
۱۱ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم بنشی های اینیشرین (The Banshees of Inisherin 2022)

[…]
۷ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم یک دور دیگر (Another Round 2020)

[…]
۷ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم یک لقمه هوا (A Mouthful of Air 2021)

[…]
۷ اسفند, ۱۴۰۱

معرفی و تحلیل شناختی فیلم همه چیز همه جا در یک آن (Everything Everywhere All at Once 2022)

[…]
۶ اسفند, ۱۴۰۱

افتتاحیه هفته آگاهی از مغز؛ تحصیل، پژوهش و اشتغال در علوم اعصاب و شناختی در ایران و جهان

[…]
۴ اسفند, ۱۴۰۱

صفحه های سیاه با مغز کودکان چه می کند؟

[…]
حساب کاربری